Girls Wiki, Asian Girls Miss Viet Nam

♔♔...Phạm Hương

♔♔...Phạm Hương,

♔♔ ...Nguyễn Hồng Nhung thi Hoa Hậu

♔♔... Thùy Lâm,

♔♔...Thuỳ Lâm

♔♔....Phạm Hương

♔♔.....Phạm Hương

♔♔...Phạm Hương,

♔♔...Thu Ngân

♔♔...Mai Phương Thúy