Girls Wiki, Asian Girls Midu

♔♔ ... Midu

♔♔ ... Midu và ao sen

♔♔.....Midu and Mummy

♔♔....Midu

♔♔...Midu

♔♔...Midu đời thường

♔♔....Midu thánh thiện giữa ao sen

♔♔...Midu đẹp quý phái ở Cánh Diều Vàng 2013

♔♔....Midu

♔♔...Midu