Girls Wiki, Asian Girls lotus

♔♔...Sen và thời thơ ấu

♔♔.......Trang Sunhi

♔♔... Trân Yubi

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔...Mùa sen nở rộ ngàn hoa... Hồn thơ nắng mộng chan hòa dáng thơ ...dáng em chín cả mùa mơ... Hồn anh chan chứa đường tơ sen tình

♔♔...dầm mưa hái sen

♔♔.... Tiết Sam Sam

♔♔... Vu Quy Hoa (Bé Xinh Nail)

♔♔... Quỳnh Như

♔♔...lotus