Girls Wiki, Asian Girls Diễm My

♔♔.....Vũ Phạm Diễm My

♔♔....Diễm My,

♔♔...em nằm nghĩ chuyện xa xôi ...

♔♔... Vũ Phạm Diễm My

♔♔ ... Diễm My

♔♔ ...Diễm My

♔♔ ... Diễm My

♔♔ ...Mong manh áo lụa tròn vai nhỏ ...Sắc trắng học trò tựa như mây ...Sao mây ghét quá đùa theo gió... Gắng lòng nén lại tình vẫn đầy...♥

♔♔...Vũ Phạm Diễm My