Girls Wiki, Asian Girls Christmas

♔♔.... Ngọc Trinh

♔♔...Phạm Thuý Nga,

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔...Ngọc Trinh,

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔...Thái Băng Tâm,

♔♔...điều ước đêm Giáng Sinh

♔♔...Nguyễn Trân,

♔♔.....Thái Băng Tâm,

♔♔...Giáng Sinh đỏ