Girls Wiki, Asian Girls áo yếm

♔♔...Xuân Văn

♔♔...áo yếm,

♔♔...Cái yếm buộc nỗi bâng khuâng... Lưng còn khoảng trống để dành ước mơ ....Cái áo yếm tự bao giờ... Trong chiêm bao cũng lặng chờ lối xưa...

♔♔....Thái Nhã Vân,

♔♔...Như Ca,

♔♔.......Trang Sunhi

♔♔... Trân Yubi

♔♔...dầm mưa hái sen

♔♔...Hải Băng